01
- Září
2020
Posted By : administrator
Podnuselák se mění!

?Je za námi půldruhá desítka našich měřených sousedských běhů… a možná nastává čas na jistou reflexi. Původní myšlenka našeho běhu vychází z celosvětového konceptu pravidelných komunitních běhů parkrun, jemuž jsme se v našich podmínkách snažili co nejvíce přiblížit. Poslední dva komorní běhy nás nutí k přemýšlení o další existenci Podnuseláku.

?Chápeme, že výrazný propad v účasti má řadu zjevných důvodů (letní prázdniny, faktor víkendu, opatrná postepidemická doba, odliv expatské komunity aj.) a utlumovat projekt, za kterým se skrývají stovky hodin dobrovolnické práce a spousta osobního nasazení a nadšení, rozhodně nechceme. Přesto nám komorní podnuselákové léto podtrhlo fakt, že několik běhů přineslo v poměru mezi organizační náročností a běžeckou účastí jistou disproporci. Po zralé úvaze tedy dospíváme k závěru, že má-li být další existence Podnuseláku udržitelná, musí se jednak více přizpůsobit českému naturelu a českému kalendáři, jednak přidat na variabilitě.

?Upouštíme proto od dosavadní tradice každoměsíčních víkendových opakování a od této chvíle se můžete těšit na snad atraktivnější mix, kdy si Podnuselák zaběhnete mnohem častěji ve všední den, a to hlavně odpoledne, ale několikrát i v rámci nočního speciálu! Nerezignujeme ovšem ani na příležitostný víkendový běh, zvažujeme jeden speciální termín… a snad přibude i „výjezdní“ Podnuselák! To vše budeme každý měsíc střídat, abychom vyhověli časovým možnostem všech skupin a aby vás nenudila pravidelnost. Odteď bude konkrétní termín (a občas i místo) každoměsíční překvapení!

Category:

Napsat komentář