Spolek Probuďme Nusle se zaměřuje na rozvoj této pražské čtvrti a snaží se stát hybatelem místního dění a organizátorem nejrůznějších lokálních projektů, aby se z naší čtvrti stalo ještě příjemnější místo k životu.

Spolek především:

  • podporuje komunitní život a rozvoj sousedských vztahů
  • organizuje nebo pomáhá organizovat kulturně-osvětové akce, komunitní setkávání a jiné aktivity podporující účel spolku
  • podporuje ochranu životního prostředí a začleňování přírodních prvků do urbanizované krajiny města a kultivaci veřejného prostoru k obecně prospěšným účelům,
  • pečuje o veřejný prostor a jeho rozvoj, propagaci komunitního/městského zahradničení a zemědělství,
  • kompostování a dalších činností podporujících přírodní prvky ve městě,
  • komunikuje a participuje ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy městské části Prahy 4 – Nusle.

Klíčovým projektem, který stál u zrodu spolku, je komunitní zahrada Vnitroblok Mečislavova. Zde provozujeme pěstitelské truhlíky a pořádáme pravidelná sousedská grilování nebo cvičení jógy. Dále organizujeme Zažít Mečislavku jinak, na místní úrovni se podílíme na akci Ukliďme Česko, kultivujeme nuselské záhonky apod.